Alle artikels

Haven opnieuw gegijzeld door syndicale acties

Door gerichte stakingsacties in combinatie met het nemen van maximale rust in de eerste week van december verstoorden een beperkt aantal statutaire ambtenaren in de nautische keten, de vlotte op- en afvaart naar de Antwerpse haven. Het akkoord dat ze finaal bereikten met de Vlaamse regering herbevestigt het belang van een noodzakelijke, grondige modernisering van de ganse nautische keten.

De hinder startte op vrijdagnacht 1 december toen een aantal zeeloodsen maximale rust begonnen te nemen. Vanaf maandag 4 december sprongen ook de statutaire ambtenaren van ACOD, VSOA en ACV werkzaam bij het agentschap Vloot mee op de stakingsboot. Hierdoor werd het aan boord brengen van loodsen sterk bemoeilijkt en vaak onmogelijk. Na een eerder akkoord met ACV op dinsdag 5 december, sloten ook ACOC en VSOA een akkoord met minister Rutten op vrijdag 8 december. In het akkoord werd opgenomen dat de gesprekken rond de modernisering van het loodswezen worden verruimd tot de ganse nautische keten (inclusief Vloot). Om deze gesprekken vlot te trekken wordt een onderhandelaar aangesteld. Streefdatum voor de uitrol van de nieuwe organisatie van de nautische keten is 1 januari 2025. Alfaport Voka volgt dit dossier van nabij op samen met de collega’s van ASV, BRV, Apzi Voka (haven Zeebrugge), Vegho Voka (North Sea Port) en Port of Antwerp-Bruges.

Persbericht

Lees hier persbericht van maandag 5 december over het onderwerp. 

Deel dit artikel

Andere gerelateerde artikels hierover

Neem contact op

Dr. Stephan Vanfraechem 

Algemeen directeur Alfaport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Tel: +32 3 206 58 70

Dr. Stephan Vanfraechem