Totaalrenovatie Beverentunnel start op 15 juli 2024

Timing Beverentunnel

De Beverentunnel wordt volledig gerenoveerd en voorbereid op toekomstige klimaat- en energie-uitdagingen. Tussen 15 juli 2024 en de zomer van 2025 zal telkens één tunnelkoker afgesloten zijn waarbij het verkeer richting Gent de omleidingsweg zal moeten volgen.

Dialoogsessie Haven Bereikbaar 27 juni 2024

De renovatie van de Beverentunnel en de Oosterweelwerken die dit jaar op rechteroever van start zijn gegaan, zijn belangrijke werven op de verkeersaders van de haven. Om een update te delen van deze werven en wegenwerken die op stapel staan, organiseren we op 27 juni 2024 een volgende dialoogsessie Haven Bereikbaar.

Coalitie havenbedrijven wil nachttransporten verdubbelen!

Een aantal grote bedrijven in de Antwerpse haven bundelt de krachten om meer vracht ’s nachts te verwerken. Momenteel gebeurt 12% van de transporten ’s nachts, maar Alfaport Voka en de overige coalitiepartners streven naar een verdubbeling van dat aandeel.

Structureel onderhoud tussen aansluiting E34 en Beverentunnel

Vanaf mei plant Agentschap Wegen en Verkeer herstellingen op acht verschillende locaties op de R2. Deze zullen uitgevoerd worden tijdens tien weekends. Ze zullen starten aan afrit Beveren en vervolgens opschuiven. Per locatie wordt er telkens twee weekends gewerkt. Tijdens die weekends zal een omleiding voorzien zijn.

Oosterweelwerken op Rechteroever

Het startsein van de Oosterweelwerken op rechteroever is gegeven met de bouw van de Bypass. In mei 2024 staat eveneens de aanleg van de kanaaltunnels op de planning. Daarom nodigt Lantis bedrijven uit op een infosessie om de impact en hinder van deze werken toe te lichten.

Save the date: dialoogsessie Haven Bereikbaar

De renovatie van de Beverentunnel en de Oosterweelwerken die dit jaar op rechteroever van start zijn gegaan, zijn belangrijke werven op de verkeersaders van de haven. Om een update te delen van deze werven en wegenwerken die op stapel staan, organiseren we op 27 juni 2024 een volgende dialoogsessie Haven Bereikbaar.

Dialoogsessie Haven Bereikbaar

Tijdens de Dialoogsessie Haven Bereikbaar op 21 december werden een zestigtal ondernemers geïnformeerd over de geplande wegenwerken en mobiliteitsinitiatieven in het Antwerpse en Wase havengebied.

Aanpassing havenverkeersverordening haven van Antwerpen

Sinds 1 september 2021 wordt de havenverkeersverordening toegepast in de haven van Antwerpen. Momenteel ligt een wijzigingsbesluit voor om tegemoet te komen aan vastgestelde hiaten en verbeterpunten bij toepassing van deze verordening.