Structureel onderhoud tussen aansluiting E34 en Beverentunnel

Vanaf mei plant Agentschap Wegen en Verkeer herstellingen op acht verschillende locaties op de R2. Deze zullen uitgevoerd worden tijdens tien weekends. Ze zullen starten aan afrit Beveren en vervolgens opschuiven. Per locatie wordt er telkens twee weekends gewerkt. Tijdens die weekends zal een omleiding voorzien zijn.

Oosterweelwerken op Rechteroever

Het startsein van de Oosterweelwerken op rechteroever is gegeven met de bouw van de Bypass. In mei 2024 staat eveneens de aanleg van de kanaaltunnels op de planning. Daarom nodigt Lantis bedrijven uit op een infosessie om de impact en hinder van deze werken toe te lichten.

Save the date: dialoogsessie Haven Bereikbaar

De renovatie van de Beverentunnel en de Oosterweelwerken die dit jaar op rechteroever van start zijn gegaan, zijn belangrijke werven op de verkeersaders van de haven. Om een update te delen van deze werven en wegenwerken die op stapel staan, organiseren we op 27 juni 2024 een volgende dialoogsessie Haven Bereikbaar.

Dialoogsessie Haven Bereikbaar

Tijdens de Dialoogsessie Haven Bereikbaar op 21 december werden een zestigtal ondernemers geïnformeerd over de geplande wegenwerken en mobiliteitsinitiatieven in het Antwerpse en Wase havengebied.

Aanpassing havenverkeersverordening haven van Antwerpen

Sinds 1 september 2021 wordt de havenverkeersverordening toegepast in de haven van Antwerpen. Momenteel ligt een wijzigingsbesluit voor om tegemoet te komen aan vastgestelde hiaten en verbeterpunten bij toepassing van deze verordening.

Haven opnieuw gegijzeld door syndicale acties

Door gerichte stakingsacties in combinatie met het nemen van maximale rust in de eerste december-week verstoorden een beperkt aantal statutaire ambtenaren in de nautische keten, de vlotte op- en afvaart naar de Antwerpse haven. Het akkoord dat ze finaal bereikten met de Vlaamse regering herbevestigt het belang van een noodzakelijke, grondige modernisering van de ganse nautische keten.

Dialoogsessie Haven Bereikbaar 21 december

Op 21 december organiseren Alfaport Voka, Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Port of Antwerp-Bruges een nieuwe dialoogsessie Haven Bereikbaar om bedrijven in de haven te informeren over de geplande wegenwerken.