Verbondspartijen Ommeland halen banden aan

Alfaport Voka was – als één van de 13 ondertekenende partijen – op 11 maart aanwezig op een nieuw overleg tussen de verschillende partijen van het ‘Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders op Linkerscheldeoever’ (kortweg ‘Verbond Ommeland’). De verschillende partners presenteerden een update van de lopende projecten en planningsprocessen. Dit gaf een totaalbeeld van alle initiatieven binnen het Verbond.

Westelijke ontsluiting waaslandhaven stap dichterbij

Westelijke ontsluiting waaslandhaven stap dichterbij

Op de Vlaamse Ministerraad van 8 maart 2024 werd het ontwerp van projectbesluit van de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW) vastgesteld. De WOW is een deelproject van het complex project ECA. De focus ligt op een vlotte ontsluiting voor (vracht)wagenverkeer naar het hoofdwegennet, spoorontsluiting voor de containerterminals en bedrijven en het vervolledigen van gewenste fietsverbindingen.

Ultieme oproep tot robuust stikstofkader

Alfaport Voka doet samen met de Vlaamse Ondernemers via een open brief een ultieme oproep aan alle verantwoordelijke partijen en politici om een robuust stikstofkader uit te werken.

Stikstof dreigt rem op economie te worden

Op 2 oktober 2023 uitte de Raad van State scherpe kritiek op het stikstofdecreet, waardoor een totale vergunningstop dreigt voor grotere projecten. Alfaport Voka dringt aan op een oplossing.

Bedrijven willen rechtszekerheid!

Het ‘Ineos-arrest’ zet heel de stikstof- en vergunningendiscussie op scherp. Alfaport Voka blijft samen met Voka aandringen op een snelle goedkeuring van het voorstel van stikstofdecreet door het Vlaams Parlement.

Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht

beleidsplan ruimte zwjndrecht

Alfaport Voka en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland hebben een inspraakreactie ingediend op het ontwerp Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht.

Toekomstperspectief Doel

Toekomstperspectief Doel

Alfaport Voka woonde de werkgroep Doel bij waar het Toekomstperspectief voor Doel wordt uitgewerkt. Alfaport Voka benadrukte dat er bij de verdere ontwikkeling rekening moet gehouden worden met de aanwezigheid van bestaande Seveso bedrijven en de resultaten van het Ruimtelijk Veiligheidsrapport voor de nieuwe uitbreidingsprojecten.