Bedrijven willen rechtszekerheid!

Vlaams parlement

Het ‘Ineos-arrest’ zet heel de stikstof- en vergunningendiscussie op scherp. Alfaport Voka blijft samen met Voka aandringen op een snelle goedkeuring van het voorstel van stikstofdecreet door het Vlaams Parlement.

Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht

beleidsplan ruimte zwjndrecht

Alfaport Voka en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland hebben een inspraakreactie ingediend op het ontwerp Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht.

Toekomstperspectief Doel

Toekomstperspectief Doel

Alfaport Voka woonde de werkgroep Doel bij waar het Toekomstperspectief voor Doel wordt uitgewerkt. Alfaport Voka benadrukte dat er bij de verdere ontwikkeling rekening moet gehouden worden met de aanwezigheid van bestaande Seveso bedrijven en de resultaten van het Ruimtelijk Veiligheidsrapport voor de nieuwe uitbreidingsprojecten.

Actorenoverleg CP ECA

Actorenoverleg CP ECA

Op 7 november werd tijdens het actorenoverleg CP ECA de stand van zaken gegeven betreffende CP ECA met een vooruitblik naar de komende maanden. Aan het geïntegreerde onderzoek wordt er de komende maanden verder gewerkt. In het voorjaar 2023 wordt een voorontwerp projectbesluit WOW verwacht, midden 2023 volgt het voorontwerp projectbesluit voor de CCL. De geactualiseerde ontwerpen voor WOW en CCL werden gepresenteerd, gevolgd door een toelichting van de resultaten van de studie externe veiligheid, klimaat en lucht.