Openbaar onderzoek over Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven afgerond

Als deelproject van het complex project ECA, streeft de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven naar een betere ontsluiting en initiatieven voor de omgeving. Dit is belangrijk voor zowel ECA maar ook voor de bestaande infrastructuur op linkeroever. Naar aanleiding van de vaststelling van het ontwerp projectbesluit door de Vlaamse Regering werd er een openbaar onderzoek opgestart.

Hoe zit dat nu eigenlijk met ECA?

Het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen moet op termijn voorzien in een extra containergetijdendok op linkeroever. De studie- en analyse-fase loopt al sinds 2016. Maar wat is er nu eigenlijk al beslist en komt het dok er wel?

Werkbank haventracé

Alfaport Voka neemt deel aan de werkbanken van het complex project De Nieuwe Rand. Deze kaderen binnen de onderzoeksfase dat als doel heeft om het oostelijke deel van het Haventracé optimaal te ontwikkelen. De tussennota werd in februari beschikbaar gesteld.

Verbondspartijen Ommeland halen banden aan

Alfaport Voka was – als één van de 13 ondertekenende partijen – op 11 maart aanwezig op een nieuw overleg tussen de verschillende partijen van het ‘Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders op Linkerscheldeoever’ (kortweg ‘Verbond Ommeland’). De verschillende partners presenteerden een update van de lopende projecten en planningsprocessen. Dit gaf een totaalbeeld van alle initiatieven binnen het Verbond.

Westelijke ontsluiting waaslandhaven stap dichterbij

Westelijke ontsluiting waaslandhaven stap dichterbij

Op de Vlaamse Ministerraad van 8 maart 2024 werd het ontwerp van projectbesluit van de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW) vastgesteld. De WOW is een deelproject van het complex project ECA. De focus ligt op een vlotte ontsluiting voor (vracht)wagenverkeer naar het hoofdwegennet, spoorontsluiting voor de containerterminals en bedrijven en het vervolledigen van gewenste fietsverbindingen.

Ultieme oproep tot robuust stikstofkader

Alfaport Voka doet samen met de Vlaamse Ondernemers via een open brief een ultieme oproep aan alle verantwoordelijke partijen en politici om een robuust stikstofkader uit te werken.

Stikstof dreigt rem op economie te worden

Op 2 oktober 2023 uitte de Raad van State scherpe kritiek op het stikstofdecreet, waardoor een totale vergunningstop dreigt voor grotere projecten. Alfaport Voka dringt aan op een oplossing.

Bedrijven willen rechtszekerheid!

Het ‘Ineos-arrest’ zet heel de stikstof- en vergunningendiscussie op scherp. Alfaport Voka blijft samen met Voka aandringen op een snelle goedkeuring van het voorstel van stikstofdecreet door het Vlaams Parlement.