Alle artikels

PN/TS in de bulksector

Bedrijven en douane staan voor een belangrijke uitdaging. Hoe kan PN/TS op een werkbare manier toegepast worden in de bulksector? Vanuit Alfaport Voka dragen we bij aan de oplossing door de bedrijven goed te informeren en te bekijken hoe we het Inbound Release Platform kunnen aanbieden als deel van de oplossing.

De bulksector werkt vandaag met een manueel systeem van kennisgeving bij binnenkomst, wat veel flexibiliteit toelaat, maar erg arbeidsintensief is, zowel voor de bedrijven als voor de douane. Ook zijn er verschillen tussen de havens. Lang niet alle bedrijven werken uitsluitend met bulkgoederen. Voor tal van scheepsagenten en terminals is bulk slechts een deel van hun activiteiten.

Typisch bij het binnenbrengen van bulkgoederen is enerzijds dat het precieze geloste gewicht pas na lossing kan worden vastgesteld en anderzijds dat een eventuele fysieke controle met bijvoorbeeld staalname door de douane tijdens en niet na het lossen dient te gebeuren. Die bijzonderheden maken de toepassing van het standaard PN/TS proces enigszins uitdagend. Het proces moet immers werkbaar blijven en de nodige flexibiliteit moet worden gegarandeerd.

De uitdaging is niet gering, wat verklaart waarom de douane er vrij lang over deed om in een interne werkgroep tot een voorstel van proces te komen voor alle havens. De afgelopen weken ging Alfaport Voka met meer dan 80 bedrijven op zoek naar werkbare en gedragen PN/TS oplossingen in de bulksector. Er was een workshop met de leden van BATO en Alfaport Voka organiseerde ook zelf twee specifieke workshops, één in Gent op 18 december in samenwerking met North Sea Port en één op 19 december in Antwerpen.

De bevindingen van deze workshops nemen we mee richting de douane om het douaneproces vast te leggen en richting het Inbound Release Platform om de nodige aanpassingen voor het bulkproces te kunnen inbouwen in het systeem.

De tijd dringt voor de bulkbedrijven. Net als alle andere stakeholders is de impact van PN/TS op hun operaties groot en zal de voorbereiding de nodige tijd vragen.

In januari publiceert Alfaport Voka de tweede versie van de ‘IRP Implementation Guide’. Het is onze ambitie om daarin ook voor de bulkbedrijven reeds zoveel mogelijk details te kunnen meegeven.

De LinkedIn post over dit onderwerp

Deel jouw mening over dit onderwerp via onze LinkedIn-post.

Deel dit artikel

Andere gerelateerde artikels hierover

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68

Neem contact op

Eric Verlinden 

Projectmanager The Way Forward

eric.verlinden@voka.be

Tel: +32 3 206 58 69

Eric Verlinden Alfaport Voka