Alle artikels

Minister Van Peteghem bevestigt integrale herziening Belgische Douane-wet

Vicepremier en minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, kondigde op het Douanecongres van eind oktober een integrale herziening van de volledige Belgische Douanewet aan. Dit zal gebeuren binnen het Nationaal Forum douane. De beperkte wetswijziging die binnenkort voorziet in administratieve sancties krijgt zo een broodnodig vervolg!

Dit initiatief werd ook bevestigd in de beleidsnota die de minister in november voorstelde in de commissie financiën en begroting van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Alfaport Voka is al jaren vragende partij om de AWDA volledig te herschrijven. Alfaport Voka zal als lid van de stuurgroep van het Nationaal Forum nauw betrokken worden bij dit initiatief.

Op het vlak van douane wordt in de beleidsnota verder bijzondere aandacht besteed aan de strijd tegen fraude,  het verder moderniseren van de sanctiebepalingen (AWDA), de hervorming van de douane-unie en aan een daadkrachtige douane in de veiligheidsketen in de strijd tegen namaak en drugshandel.

De volledige nota is beschikbaar op de website van de Kamer.

Deel dit artikel

Andere gerelateerde artikels hierover

EU Customs Reform

In mei 2023 lanceerde de Europese Commissie haar voorstel om de douane-Unie te hervormen. Ondertussen vinden er inhoudelijke gesprekken plaats tussen de lidstaten (douane administraties)

Lees verder »

Neem contact op

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Jan.VanWesemael@voka.be

Tel: +32 3 206 58 68