Alle artikels

Infosessie Maritieme Beveiliging

Op vraag van de Antwerpse beroepsfederaties heeft DG Scheepvaart op woensdag 29 mei toelichting gegeven bij de uitbreiding van de wet Maritieme Beveiliging tijdens een druk bijgewoonde infosessie.

De wet, van kracht sinds 1 januari 2023, is ontworpen om de beveiliging van Belgische zeehavens te versterken tegen de georganiseerde misdaad. De recent goedgekeurde uitbreiding breidt de verplichtingen uit naar alle havenbedrijven, niet alleen de ISPS-plichtige bedrijven.

Minister van Noordzee en Justitie, Van Tigchelt, benadrukte tijdens zijn openingsrede dat er de voorbije jaren reeds een goede samenwerking is met de private havensector en dat de uitbreiding van de wet er is om de solidariteit van de haven en het havenpersoneel te versterken. De minister benadrukte ook dat zijn kabinet beseft dat er nog veel vragen zijn vanuit de sector en dat er nood is aan duidelijke communicatie en transparantie vanuit de overheid.

Tijdens het plenair deel van de infosessie werden de belangrijke wijzigingen toegelicht door de auteur van de wet.
Na de plenaire sessie waren er break-out sessies waar dieper werd ingegaan op specifieke thema’s rond, onder andere, HR, compliance en IT. Deze sessies boden de deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen en in discussie te gaan over de praktische implicaties van de wet voor hun eigen bedrijven.

De infosessie bood een duidelijk overzicht van de nieuwe verplichtingen en de tijdslijn voor implementatie maar toonde ook aan dat er nood is aan maatwerk en een praktische uitrol. Het is duidelijk dat de sector met nog heel veel vragen en bedenkingen zit. Daarom heeft elke vereniging een spoc aangeduid waarbij de leden terecht kunnen met alle vragen en bedenkingen. Deze zullen dan gebundeld overgemaakt worden aan DG Scheepvaart.

Mijn kabinet beseft dat er nog veel vragen zijn vanuit de sector en dat er nood is aan duidelijke communicatie en transparantie vanuit de overheid.

De presentaties die werden gegeven kan je via dit formulier downloaden

Heb je nog bedenkingen of onduidelijkheden bij de uitbreiding van de wet? 

Contacteer de contactpersoon van je vereniging:

 
Of :

Of scan de QR code of volg deze link om je vragen stellen.

We danken de talrijke leden voor hun komst en actieve bijdrage. Voor verdere vragen en ondersteuning blijven DG Scheepvaart en de private havengemeenschap beschikbaar via bovengenoemde kanalen.

Deel dit artikel

Andere gerelateerde artikels hierover

Neem contact op

Dr. Stephan Vanfraechem 

Algemeen directeur Alfaport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Tel: +32 3 206 58 70

Dr. Stephan Vanfraechem