Werkgroep walstroom

Walstyroom

Op 8 maart 2023 organiseerde Alfaport Voka een werkgroep walstroom met de terminals en scheepsagenten.

Programmatische aanpak stikstof

Stikstof

De Vlaamse Regering keurde op 10 maart 2023 het besluit goed dat de programmatische aanpak stikstof (PAS) definitief vaststelt.

Gratis waterscan voor kmo’s

gratis waterscan KOM's

VLAIO biedt een gratis waterscan aan voor kmo’s die minstens 500 m³ water per jaar verbruiken. Zo wil het bedrijven helpen efficiënt met water om te gaan.

BBT-studie kunststofgranulaatverliezen

BBT kunststofgranulaatverliezen

Alfaport Voka ontving de eerste draft BBT-studie voor het voorkomen en beperken van kunststofgranulaatverliezen. Daarop organiseerde Alfaport Voka een ledenoverleg op 18 november om de opmerkingen van de bedrijven te verzamelen en bespreken. Deze werden nadien overgemaakt aan VITO en toegelicht op het begeleidingscomité op 23 november 2022.