Inspraak brandpreventierichtlijn opslag Li-Ion batterijen

Alfaport Voka ontving de brandweerzone Antwerpen, de havenkapiteinsdienst en enkele betrokken bedrijven om duidelijkheid te verschaffen en een alternatief uit te werken voor de brandpreventierichtlijn opslag Li-Ion batterijen.

Eindelijk een stikstofdecreet!

Op 24 januari keurde het Vlaams Parlement het voorstel Stikstofdecreet goed. Hiermee is een ontzettend belangrijke horde genomen in de aanpak van het stikstofprobleem in Vlaanderen.

HNS-conventie

Alfaport Voka, ASV, KBRV, ABAS-KVBG en Forward Belgium organiseerden op 12 december 2023 een informatiesessie over het HNS-verdrag.

Stikstof

Stikstofkader

De Vlaamse regering hoopte om het onderhandelde stikstofakkoord deze week te verankeren in een goedgekeurd stikstofdecreet in het Vlaamse Parlement. De oppositie vraagt echter een nieuw advies van de Raad van State waardoor de stemming over dit decreet ten vroegste in januari 2024 kan plaatsvinden.

Infosessie HNS-verdrag

Koepelorganisatie Alfaport Voka organiseert op 12 december samen met de beroepsverenigingen een informatiesessie over het HNS-verdrag.