Zeg nee tegen drugshandel

Cepa en Alfaport Voka informeerden al eerder via de campagne ‘Onze haven drugsvrij’. Omdat sensibiliseren belangrijk blijft, bieden we nu communciatiemateriaal aan gericht op gepast social mediagebruik voor havenmedewerkers.

Jaarevent 2022 Alfaport Voka & Cepa

jaarevent 2022

De besloten jaarlijkse afspraak van de directieleden van de lidbedrijven van Alfaport Voka en Cepa vond plaats op 24 okober ll in feestzaal Horta.

Onze haven drugsvrij | NIEUWE VIDEO

In het kader van de campagne ‘Onze haven drugsvrij’ lanceerde CEPA in samenwerking met Alfaport Voka eerder deze maand de nieuwe animatievideo ‘Hoe werk jij mee aan een veilige haven?’.